Beslut som rör dig själv

Om ett beslut berör just dig, om beslutet har gått dig emot och om det är ett beslut som går att överklaga, vilket anges direkt i berörd lag, kan du överklaga beslutet enligt förvaltningslagen.

Det kan till exempel handla om plan- och byggärende eller ett socialtjänstärende.

Överklagan ska skickas till den nämnd som fattat beslutet, som gör en bedömning om ärendet skall omprövas eller inte. Omprövas inte beslutet skickar nämnden vidare till högre instans som förvaltningsrätten eller annan myndighet som kan besluta i ärendet.

Till toppen