Socialnämnden har delat ut stipendium

Socialnämnden i Emmaboda kommun har idag, i samband med Vilhelm Mobergsgymnasiets sommaravslutning, delat ut vårt stipendium till 4 elever vid Vård-och omsorgsprogrammet. Det är första gången Socialnämnden delar ut stipendiet och Socialnämndens ordförande Stefan Nyström är stolt och glad över att kunna göra det.

I avgångsklassen mottog Salaheddin Nasra och Jamshid Mahmoodi varsitt stipendium om vardera 2000 kr. Socialnämnden anser att de särskilt har utmärkt sig i enlighet med Socialnämndens värdegrund och Vård-och omsorgscollege Kalmar läns vision.

I år 2 tillföll stipendiet, om vardera 1000 kr, Amanda Aronsson respektive Hugo Roos. Socialnämnden vill uppmuntra Amanda och Hugo att fortsätta sin positiva anda till studier och arbetsplatsförlagd utbildning under resterande utbildningstid.

I pressmeddelandet bifogas en bilaga med fullständig motivering för stipendiaterna samt statuterna för Socialnämndens stipendium. , 24.3 kB.

För mer information kontakta:

Stefan Nyström, Socialnämndens ordförande i Emmaboda kommun

Telefon: 070-530 84 77, e-post: stefan.nystrom@politiker.emmaboda.se