Emmaboda kommuns satsning för att fler ungdomar ska nå egen försörjning - Emmabodaprocessen/Ungdomsjobb

Satsningen och insatsen är en del i Emmabodaprocessen – där Emmaboda kommun, det kommunala bolaget Möjligheternas Hus AB och Arbetsförmedlingen samverkar för att för att öka möjligheten för fler invånare att nå egen försörjning.

Ungdomsjobb är en satsning för att ge ungdomar upp till 25 år möjlighet att hitta vägen till egen försörjning. Emmaboda har en hög ungdomsarbetslöshet och vi måste som kommun aktivt bidra till att minska arbetslösheten.

Grundtanken i satsningen med ungdomsjobb är att kommunen ska erbjuda en arbetsmarknadsanställning på 3-6 månader med 50-100 procentig sysselsättningsgrad. Därefter är förhoppningen att detta ska leda till vidare utbildning eller arbete.

Syftet med anställningen är att ungdomarna ska få möjlighet att prova ett yrke, knyta kontakter i arbetslivet och få vägledning kring studier och arbetsmarknad.

För mer information kontakta:

Michael Börjesson, Socialchef Emmaboda kommun, 0471-249429 michael.borjesson@emmaboda.se

Fatima Sigurd, VD Möjligheternas Hus AB, 0471-249851 Fatima.Sigurd@emmaboda.se

Till toppen