Nytt projekt ska blåsa mera liv i Brukskontoret i Boda Glasbruk 

Ett landsbygdkontor där mindre företag inom kulturella och kreativa näringar, pendlare och turister ska kunna erbjudas flexibla arbetsplatser på kortare eller längre sikt ska skapas i Brukskontoret.

Det är med anledning av att Region Kalmar län driver ett projekt för digital omställning som syftar till att skapa en hållbar regional utveckling i länet som planerna dragits upp för landsbygdskontor. Bakgrunden är att pandemin ändrat förutsättningarna för boenden på landsbygden. Intresset för så kallad coworking där flera personer samutnyttjar kontorslokaler har och väntas öka även framöver.

Emmaboda kommun har tillsammans med Oskarshamns kommun anmält sitt intresse för att vara pilotkommuner i projektet Landsbygdskontor. Det innebär att man undersöker möjligheten att tillskapa kontor som kan delas av flera.

- I brukskontoret i Boda Glasbruk kommer vi dels ha en gemensam kontorsyta med 8-10 arbetsplatser som med flexibel möblering även ska fungera som mötesrum. Vi satsar även på några ytor för lounge och ett mindre showroom. På det sättet får vi ett smart och effektivt och hållbart resursutnyttjande av ytorna i huset och de som hyr ett ”skrivbord” får nästan samma möjligheter som de som har en egen mindre ateljé genom gemensamt showroom och ytor för umgänge i lounge, säger projektutvecklare Ann-Christine Torgnyson, Emmaboda kommun.

Hållbarheten ska märkas genom hela projektet där möblering ska göras med återbruk, uppcyklade material där spill blivit nya produkter med en tydlig genomarbetad design och färgsättning.

- Vi vill skapa ett koncept för ”landsbygdskontor” med en igenkänningsfaktor. Det ska även finnas unika inslag som sticker ut och speglar platsen. Region Kalmar län kommer att tillhandahålla kompetens i form av inredningsarkitekt och vi kommer ha nära samverkan med ReMake men också med konstnärer. Det är viktigt att både få med ergonomi, design och estetik, säger museichef Ulf Ogenbrant.

Region Kalmar län finansierar Emmaboda kommuns projekt med 385 011 kronor och projektet pågår till 2023-12-31.

Liknande det projekt som nu ska dras igång i Kalmar län har prövats i andra delar av landet bland annat på västkusten och i Flens kommun.

För mer information kontakta:

Ann-Christine Torgnyson, projektutvecklare
telefon: 0471-24 90 12, e-post: ann-christine.torgnyson@emmaboda.se

Ulf Ogenbrant, museichef The Glass Factory
telefon 0471-24 92 20, e-post: Ulf.Ogenbrant@theglassfactory.se

Till toppen