AMB utvecklar vidare - kommunen säljer mark

Emmaboda kommun har kommit överens med AMB Industri AB om försäljning av mark i direkt anslutning till AMB:s industri. Köparen förvärvar marken i syfte att utöka sin industriverksamhet och därmed säkerställa markinnehav på lång sikt.

Köpet omfattar en areal på nästan 9 hektar varav en del är detaljplanelagd för industri. Kommunen kommer att påbörja detaljplanearbete för området med inriktningen att marken ska användas för industriändamål. Gröna naturytor kommer att prioriteras mot Lyckebyån i väster och mot befintlig bebyggelse i söder.

Kommunen är mycket glad över att kunna erbjuda mark som industrin nu efterfrågar. På både kort och lång sikt är företaget mycket viktigt för Emmaboda kommun. Här finns redan nu ett stort antal arbetstillfällen och kan företaget skapa möjligheter att utöka verksamheten ytterligare så är det mycket positivt, för såväl Broakulla samhälle, som för kommunen i övrigt.

- AMB har vuxit under lång tid, det är bara några år sedan de invigde sina nyaste lokaler. Att de nu förvärvar mark för att kunna växa ytterligare är oerhört positivt. Det visar på framtidstro och kommer förhoppningsvis innebära fler arbetstillfällen i kommunen, säger Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

- Vi har en produktion och medarbetare i absolut världsklass vilket våra framgångar är ett kvitto på. Flera spännande projekt är på gång in och vi behöver snarast utöka våra lokaler. Markförvärvet är därför en viktig framtidssäkring av vår verksamhet. AMB har funnits på samma plats i mer än 60 år och det är här i Broakulla som vi vill fortsätta verka och växa, säger Tomas Magnusson, vd AMB.

För mer information kontakta:
Åsa Albertsson, samhällsutvecklingschef,
telefon: 0471-249079, e-post: asa.albertsson@emmaboda.se

Karta som visar aktuellt område inom röd linje.

Till toppen