Johan Jonsson, Kommunstyrelsens ordförande

Emmaboda ska ha 11 000 invånare år 2032

När den nya politiska majoriteten tillträdde den 1 januari 2019 inleddes arbetet med att författa ett nytt målarbete. I mars 2020 klubbades en vision om att Emmaboda kommun ska ha 11 000 invånare 2032 igenom av kommunfullmäktige, samt tre delmål av kommunstyrelsen.

  • att Emmaboda kommun ska senast år 2028 ha betyget 3,7 i sammanfattande omdöme i Svenskt Näringslivs rankning av näringslivsklimat, år 2032 ska det vara minst 4,4
  • att ökning av antalet bostäder på den öppna bostadsmarknaden med 350 enheter fram till 2025 och totalt 800 nya boendemöjligheter fram till 2032
  • att senast 2022-12-31 etablerat minst två sena anslutningar med tåg från Nybro/Kalmar, samt till 2028 tillskapat förbättrade anslutningar med tåg till och från Emmaboda mot Öresundsregionen, Stockholm, Göteborg och Karlskrona.

- Det är tre konkreta mål som innebär mycket jobb. Att vi ska ha 11 000 invånare är en rimlig siffra. Slår man ut en befolkningsökning på dagens 9400 på 12 år blir det en ökning per år på cirka 130 personer, säger Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Varför är det viktigt att befolkningen ökar?

- Det är en överlevnadsfråga på sikt. Omvärlden kommer troligen att köra om oss annars. Har vi samma invånarantal som idag om tjugo år undrar jag om vi klarar vårt kommunala uppdrag. Vi får svårt att få ihop ekonomin.

Hur ska vi uppnå målet?

- Vi behöver fler detaljplaner så att vi kan bygga fler bostäder. Emmaboda kan erbjuda den lilla ortens fördelar: lugn och grönområden, samtidigt som vi har närheten till tre relativt stora städer. Vi ska ha en ännu attraktivare skola.

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 90 10, e-post: johan.jonsson@emmaboda.se

Till toppen