Frivilliga för säkerhet och trygghet

Här hittar du information om FRG (frivilliga resursgruppen), Grannsamverkan, Nattvakten.

Frivilliga resursgruppen FRG

I Emmaboda kommun finns en mycket aktiv FRG (Frivillig resursgrupp) grupp.
FRG är den organisation som civilförsvarsförbundet har utbildat och överlämnat till Emmaboda kommun.

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem. Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter. En FRG består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

  1. Frivilliga resusrgruppen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Vill du bli medlem? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en utvärderad brottsförebyggande metod som minskar risken för inbrott med igenomsnitt en fjärdedel enligt Brottsförebyggande rådet, Brå.

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där de boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde. Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls via
polis/kommun. Grannsamverkansmodellen går främst ut på att minska frestelsen för potentiella gärningspersoner som rör sig i området – en väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrott som begås i området.

Organisationen Samverkan mot brott. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur startar man Grannsamverkan?

De boende kontaktar sina grannar och sedan Länsförsäkringar Kalmar län
020-66 10 00 , polisen eller kommunens brottsförebyggare. Efter ett uppstarts-möte med länsförsäkringar och polisen där konceptet och ansvarsområden gås igenom beställs skyltmaterial och samverkan kan sätta igång. Det är alltid de boende som är motorn i Grannsamverkan.

Nattvakten

Nattvakten gör en viktig insats i vår kommun och utgår i dagsläget från fyra orter i kommunen Algutsboda, Vissefjärda, Långasjö och Emmaboda-Lindås.

Att köra nattrundan innebär för det allra mesta en lugn och trivsam tur i grannskapet under dygnets mörkaste timmar. De håller uppsikt och noterar om något avviker från det vardagliga.

Den ideella sammanslutningen minskar antalet begångna brott och framför allt förstärks de sociala banden.

Nattvakten har kontinuerligt kontakt med polisen och vaktbolagen. De ska inte ingripa utan nattvaktens uppgift är att se, synas och störa och därefter rapportera till polis eller vaktbolag om något avviker från lugnet.

Nattvakten Algutsboda
Tipstelefon (natt): 070-370 59 63

Nattvakten Vissefjärda
Tipstelefon (natt): 0706-234 720

Nattvakten Långasjö
Tipstelefon (natt): 0730-68 04 17

Nattvakten Emmaboda-Lindås
Tipstelefon (natt): 070-697 13 03
(dagtid) 072-202 82 16

Dela sidan på sociala medier

Till toppen