Frivilliga för säkerhet och trygghet

Här hittar du information om FRG (frivilliga resursgruppen) och Grannsamverkan.

Frivilliga resursgruppen FRG

I Emmaboda kommun finns en mycket aktiv FRG (Frivillig resursgrupp) grupp.
FRG är den organisation som civilförsvarsförbundet har utbildat och överlämnat till Emmaboda kommun.

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem. Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter. En FRG består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

  1. Frivilliga resursgruppen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Vill du bli medlem? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en utvärderad brottsförebyggande metod som minskar risken för inbrott med i genomsnitt en fjärdedel enligt Brottsförebyggande rådet, Brå.

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där de boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde. Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls via
polis/kommun. Grannsamverkansmodellen går främst ut på att minska frestelsen för potentiella gärningspersoner som rör sig i området – en väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrott som begås i området.

Organisationen Samverkan mot brott. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur startar man Grannsamverkan?

De boende kontaktar sina grannar och sedan Länsförsäkringar Kalmar län
020-66 10 00 , polisen eller kommunens brottsförebyggare. Efter ett uppstarts-möte med länsförsäkringar och polisen där konceptet och ansvarsområden gås igenom beställs skyltmaterial och samverkan kan sätta igång. Det är alltid de boende som är motorn i Grannsamverkan.