Uppskjutna installationer av fiber

I fastigheter under januari och februari månad 2021.

Eftersom utvecklingen av Covid 19/ Coronaviruset ökat och att våra myndigheter rekommenderar starkt att vi skall ha så få kontakter med människor som vi inte träffar vardagligdags som möjligt så har vår leverantör CSAB syd tagit beslut om att upphöra tillfälligt med kundbesök inomhus och kundinstallationer hos privatkunder.

Detta för att undvika fortsatt hälsorisk och smittspridning för anställda, kunder och samarbetspartners.

Detta gör att vi inte kan färdigställa kunderna i den utsträckningen som var planerat. Under tiden pågår ändå utbyggnadsarbetet av fiber enligt plan.

Har du frågor kontakta Emmaboda energi
E-post info.energi@emmaboda.se
Telefon Kundtjänst 0471 24 97 50

Till toppen