Mötesplats Emmaboda

Med sitt centrala läge i Emmaboda Folkets hus är Mötesplats Emmaboda en träffpunkt som initierats som ett svar på efterfrågan för en öppen mötesplats där Emmabodas civilsamhälle och kommuninvånare kan träffas.

I dagsläget har t.ex. en kör sångträning varje tisdagkväll, Korpen anordnar promenader med mötesplatsen som utgångspunkt, studiecirklar hålls veckovis och ett stickkafé bedrivs på mötesplatsen en gång i veckan. Detta är alla aktiviteter som startats upp av privatpersoner och föreningar i Emmaboda, aktiviteter dit alla är välkomna.

Mötesplatsen är öppen på dag- och kvällstid under både vardag och helg (lördag). Alla är välkomna – antingen till någon schemalagd aktivitet eller för att bara ta en kopp kaffe.

Är du intresserad av att förverkliga din tanke om en aktivitet du tror passar på mötesplatsen, eller vill du marknadsföra din förening till en bredare målgrupp? Hör då av dig till projektledaren för Mötesplats Emmaboda på telefonnummer 0471-24 96 98. Du kan även ringa projektledaren för att få information om aktuellt aktivitetsschema.

Välkommen!

Till toppen