Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats (EMI) omfattar alla barn och ungdomar från förskoleklass tills man slutar gymnasiet. Elevhälsans medicinska insats är en fortsättning på den hälsovård som barnhälsovården erbjuder yngre barn.

Verksamheten är kostnadsfri och skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Skolsköterskan genomför regelbundna hälsobesök och pratar med dig som elev. Besöken utgår ifrån ett helhetsperspektiv där livsstilsfrågor, levnadsvanor, relationer, trivsel och skolsituation tas upp.
Elevhälsans medicinska insats ska genom ett strukturerat program förebygga och främja elevens hälsa men ha fokus på dem som behöver extra stöd för sitt lärande.

Hälsokontroller/hälsosamtal ska erbjudas och uppföljning sker vid behov. Vi erbjuder vaccinationer enligt nationellt program, rådgivning för hälsa och sunda levnadsvanor, enklare sjukvårdsinsatser samt telefon- och mottagningsverksamhet.

Föräldrar är alltid välkomna att följa med sitt barn till elevhälsan.

Nedan hittar du skolsköterskornas mottagningstider på respektive skola.

Bjurbäcksskolan F-6, Grundsärskola 1-6, Lindåsskolan

Skolsköterska Sofia Johansson

010-353 12 35

Besöksadress Bjurbäcksskolan F-6: Konsulgatan 18, Emmaboda

Mottagningsdag

Tisdag, Torsdag, Fredag

Mottagningstid

10:30-12:00

Besöksadress Lindåsskolan

Södra Lindåsgatan 59, Lindås

Mottagningsdag

Måndag

Mottagningstid

08:00-12:00

Skolsköterskeresurs

Johanna Scherstén

010- 353 12 29

Bjurbäcksskolan 7-9, Grundsärskola 7-9, Vilhelm Mobergsgymnasiet

Skolsköterska Albertina Sjögren

010-353 12 28

Besöksadress: Rådhusgatan 23, Emmaboda

Mottagningsdag

Måndag - Torsdag, Fredag

Mottagningstid

08.00 - 15.30, 08.00-12.00

Skolsköterskeresurs

Johanna Scherstén

010-353 12 29

Elever på Vilhelm Mobergsgymnasiet - kontakta skolsköterska för tidsbokning.

Johansfors skola

Skolsköterska Hanna Ågesson

010-353 12 46

Besöksadress: Landsvägen 1, Broakulla

Mottagningsdag

Måndag

Mottagningstid

08:00-12:00

Skolsköterskeresurs

Johanna Scherstén

010-353 12 29

Långasjö skola

Skolsköterska Hanna Ågesson

010-353 12 46

Besöksadress: Kyrkvägen 41, Långasjö

Mottagningsdag

Tisdag

Mottagningstid

08.00-12:00

Skolsköterskeresurs

Johanna Scherstén

010-353 12 29

Vissefjärda skola

Skolsköterska Hanna Ågesson

010-353 12 46

Besöksadress: Verdavägen 20, Vissefjärda

Mottagningsdag

Onsdag

Mottagningstid

08:00 - 12:00

Skolsköterskeresurs

Johanna Scherstén

010-353 12 29

Till toppen