Skoldatatek

Skoldatatek vänder sig till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd, men främst med fokus på koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

I skoldatateket finns kunskap kring anpassad teknik. Vi kan visa anpassade program för dator, surfplatta och smartphone.