Centrala barn-och elevhälsan

Centrala barn- och elevhälsan arbetar inom kommunens förskolor, grundskolor, grundsärskola och gymnasium. Våra gemensamma lokaler finns på Bjurbäcksgatan 66.

Skolkurator

Skolkuratorerna arbetar förebyggande och hälsofrämjande på organisations-, grupp- och individnivå. Det gör vi exempelvis genom samtalsstöd till er elever. Vi kan även ge råd och stöd till er föräldrar. Vi arbetar i grupper och i klasser utifrån teman som normer, värderingar och att må bra i inlärningsmiljön.
Vid behov samverkar vi med IFO (Individ- och familjeomsorgen) och BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin).
Vi har tystnadsplikt.

Kontakt
Ann-Helene Hellborg, 0471 24 92 34 - Vilhelm Mobergsgymnasiet och grundskolan.
ann-helene.hellborg@emmaboda.se

Inga-Karin Nilsson, 0471-24 92 80 - Bjurbäcksskolan 7-9 och grundsärskolan.
inga-karin.nilsson@emmaboda.se

Åsa Engstrand, 0471-24 92 30 - Bjurbäcksskolan F-6, Johansfors, Lindås, Långasjö och Vissefjärda skola.
asa.engstrand@emmaboda.se 

Skolpsykolog

Skolpsykologen bidrar med psykologisk kompetens som stöd i det pedagogiska arbetet genom handledning och konsultation till personal i kommunens förskolor och skolor. Skolpsykologen erbjuder samtal till barn och ungdomar, samt samtal och rådgivning till föräldrar. Det förebyggande arbetet för elevernas hälsa, lärande och utveckling ska vara i fokus.

Kontakt
Pernille Jönsson Järemo, 0471-24 92 27.
pernille.jonssonjaremo@emmaboda.se

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan och skolläkaren följer elevernas hälsa och utveckling. Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvård till alla elever.

Kontakt
Lena Sandbäck, 0471-24 92 28 - Bjurbäcksskolan 7-9, Lindåsskolan och Vilhelm Mobergsgymnasiet.
lena.sandback@emmaboda.se

Monika Alfredsson, 0471-24 92 29 - Bjurbäcksskolan F-6, Johansfors, Långasjö och Vissefjärda skola.
monika.alfredsson@emmaboda.se

Skolläkare Niklas Anderberg - kontakta respektive skolsköterska.

Specialpedagog

Specialpedagogen bidrar till utveckling av det pedagogiska arbetet så att verksamheten kan erbjuda goda miljöer för lärande och ge de barn/elever stöd och hjälp som behöver det.
Vi arbetar med

  • handledning
  • utredningar
  • observationer
  • elevers läs- och skrivförmåga/svårigheter
  • språkförståelse
  • anpassning av material och alternativa verktyg.

Kontakt
Gerd Jonsson, 0471-24 92 33 - Specialpedagog
gerd.jonsson@emmaboda.se

Ingemo Engblom Larsson, 0471-24 92 35 - Specialpedagog
ingemo.engblomlarsson@emmaboda.se

Jenny Kromnow, 0471-24 92 31 - Verksamhetsledare/specialpedagog
jenny.kromnow@emmaboda.se