Centrala barn-och elevhälsan

Centrala barn- och elevhälsan arbetar inom kommunens förskolor, grundskolor, grundsärskola och gymnasium. Våra gemensamma lokaler finns på Bjurbäcksgatan 66.

Enhetschef

Kontakt
Ann-Heléne Hellborg, 010-353 12 31
ann-helene.hellborg@emmaboda.se

Skolkurator

Skolkuratorerna arbetar förebyggande och hälsofrämjande på organisations-, grupp- och individnivå. Det gör vi exempelvis genom samtalsstöd till er elever. Vi kan även ge råd och stöd till er föräldrar. Vi arbetar i grupper och i klasser utifrån teman som normer, värderingar och att må bra i inlärningsmiljön.
Vid behov samverkar vi med IFO (Individ- och familjeomsorgen) och BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin).
Vi har tystnadsplikt.

Kontakt
Amelie Gustafsson, 010-353 12 34 - Vilhelm Mobergsgymnasiet samt Vissefjärda och Långasjö skola.
amelie.gustafsson@emmaboda.se

Matilda Lönngren, 010-353 12 80 - Bjurbäcksskolan 7-9 och Grundsärskolan.
matilda.lonngren@emmaboda.se

Åsa Engstrand, 010-353 12 30 - Bjurbäcksskolan F-6, Johansfors skola och Lindåsskolan.
asa.engstrand@emmaboda.se 

Skolpsykolog

Skolpsykologen bidrar med psykologisk kompetens som stöd i det pedagogiska arbetet genom handledning och konsultation till personal i kommunens förskolor och skolor. Skolpsykologen erbjuder samtal till barn och ungdomar, samt samtal och rådgivning till föräldrar. Det förebyggande arbetet för elevernas hälsa, lärande och utveckling ska vara i fokus.

Kontakt
Jakob Forsell, 010-353 12 27
E-post: jakob.forsell@emmaboda.se

Johanna Vallien, 010-353 12 45
E-post: johanna.vallien@emmaboda.se

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan och skolläkaren följer elevernas hälsa och utveckling. Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvård till alla elever.

Kontakt
Albertina Sjögren, 010-353 12 28 - Bjurbäcksskolan 7-9 (inklusive grundsärskola 7-9) och Vilhelm Mobergsgymnasiet.
albertina.sjogren@emmaboda.se

Hanna Ågesson, 010-353 12 46 - Johansfors, Långasjö och Vissefjärda skola.
hanna.agesson@emmaboda.se

Sofia Johansson, 010-353 12 35 - Bjurbäcksskolan F-6 (inklusive grundsärskolan F-6), Lindåsskolan.
sofia.johansson@emmaboda.se

Johanna Scherstén, 010-353 12 29 - Skolsköterskeresurs - samtliga skolor.

Skolläkare Axel Widigs - kontakta respektive skolsköterska.

Specialpedagog och Logoped

Specialpedagogen och logopeden bidrar till utveckling av det pedagogiska arbetet så att verksamheten kan erbjuda goda miljöer för lärande och ge de barn/elever stöd och hjälp som behöver det.
Vi arbetar med

  • handledning
  • utredningar
  • observationer
  • elevers läs- och skrivförmåga/svårigheter
  • språkförståelse
  • anpassning av material och alternativa verktyg.

Kontakt
Gerd Jonsson, 010-353 12 33 - Specialpedagog
gerd.jonsson@emmaboda.se

Pernilla Sandström, 010-353 12 47 - Logoped
pernilla.sandstrom3@emmaboda.se

Hörselpedagog

Kontakt
Hanna Frögren - Hörselpedagog
hanna.frogren@emmaboda.se