Skolskjuts höstterminen 2021

Skolskjutsturer kan förändras inför varje läsår beroende på vart skolskjutsberättigade elever bor.

I anslutning till skolstarten höstterminen 2021 finns information kring tidtabeller, hållplatser, avgångs- och ankomsttider på KLT – Kalmar Läns Trafik AB:s webbsida https://www.kalmarlanstrafik.se/  Länk till annan webbplats.eller telefon till KLT trafikupplysning 010-21 21 000, e-post: upplysningen@regionkalmar.se

Till toppen