Energideklaration

Ska du sälja ditt hus? Då ska du göra en energideklaration. För att minska energianvändningen i byggnader finns en lag om att du som äger huset ska deklarera byggnadens energianvändning och inomhusmiljö.

I energideklarationen redovisar du bland annat husets energianvändning och du får förslag på hur du kan göra för att sänka dina energikostnader. Energideklarationen kan också bidra till en bättre inomhusmiljö och till minskade utsläpp av växthusgaser. Generellt gäller att småhus ska energideklareras när huset säljs och flerbostadshus ska redan ha energideklarerats.

Energideklarationen ska utföras av ett företag som är godkänt av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). Du får själv ta kontakt med företaget/ experten. Energideklarationen utförs sedan av en energiexpert/energikonsult, men en hel del arbete och förberedelser kan du som villaägare göra själv.

Boverkets tillsyn

Boverket köper en gång per år in  byggnadsuppgifter från Lantmäteriet för de byggnader som ska omfattas av lagen om energideklaration såsom till exempel flerbostadshus och specialbyggnader.