Livsmedelsföretag

Många livsmedelsanläggningar ska bara registreras hos bygg- och miljöenheten innan de startar. När du vill starta en livsmedelsverksamhet måste du registrera den hos bygg-och miljönämnden senast 14 dagar innan verksamheten startar.

Exempel på livsmedelsanläggningar är: restaurang, livsmedelsbutik, internetbutik, kiosk, kafé, livsmedelstransportör och kök inom vård, skola och omsorg.

Ändringar ska anmälas

Ändringar i befintlig verksamhet som ombyggnationer, förändringar i sortiment eller tillverkningssätt ska anmälas till bygg- och miljöenheten. Vissa lagkrav gäller alla livsmedelsföretag, till exempel personlig hygien, krav på anläggning, produktstyrning och egenkontroll.

Verksamheter som ska godkännas

För så kallade animalieanläggningar, som till exempel slakterier, mejerier och fiskanläggningar är Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kontrollmyndighet. För att starta en animalieanläggning krävs ett godkännande från Livsmedelsverket.

Verksamheter som varken behöver godkännas eller registreras:

  • Verksamheter där privatpersoner tillfälligt hanterar livsmedel i liten skala. Exempelvis försäljning till allmänheten vid aktiviteter som kyrkbasarer och julmarknader.
  • Primärproducenter som levererar små mängder primärprodukter direkt till konsument eller till detaljhandel som levererar direkt till konsument. Undantaget finns för hönsägg som måste klassificeras i ett godkänt äggpackeri innan de levereras till detaljhandeln.

Dricksvatten

Även dricksvatten är ett livsmedel. Om du är ansvarig för en brunn eller ett vattenverk som försörjer en livsmedelsverksamhet, en campingplats, en bygdegård, en samfällighet eller liknande, måste du registrera anläggningen. Det gäller också om du levererar vatten till fler än 50 personer eller mer än 10 kubikmeter per dygn.