Avgifter

Bygg- och miljönämndens kontroll av livsmedelsverksamheter ska bekostas helt av avgifter. Kommunen är skyldig att ta ut dessa avgifter men de får inte vara högre än vad det kostar att genomföra kontrollen.

Avgift

Bygg- och miljönämnden tar ut en handläggningsavgift för registreringen på en timmes arbete. I dagsläget innebär det en avgift på 1185 kronor.
Timtaxan räknas upp med prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Exempel på olika tillfällen där avgift tas ut är:

  • Tillsynsavgift för livsmedels –och dricksvattenverksamheter betalas efter utförd tillsyn, sk efterhandsdebitering.
Till toppen