Egenkontroll av livsmedel

Alla som har en livsmedelsverksamhet ska ha ett system för livsmedelssäkerhet, även kallat egenkontroll. Det är du som ansvarar för att du har bra rutiner som säkerställer att maten du säljer eller serverar är säker.

Konsumenter som äter mat från din verksamhet ska inte riskera att bli sjuka av farliga bakterier eller att maten innehåller allergiframkallande ämnen som du inte deklarerat på innehållsförteckning och märkning.

För att ha bra kontroll över din livsmedelshantering behöver du ha tagit fram arbetssätt och rutiner för olika områden i din verksamhet. Ett antal grundläggande rutiner måste finnas hos alla livsmedelsföretagare. I vissa hanteringssteg och områden kan du behöva skriva ned resultat av de mätningar och kontroller du gör i din verksamhet, till exempel vid nedkylning av mat. Det är viktigt att din egenkontroll alltid är anpassad efter den verksamhet som du driver.

Du ska vara medveten om vilka risker som finns i din verksamhet och hur du förebygger dessa. Det är viktigt att tänka igenom hur fel och brister som eventuellt uppstår ska avhjälpas. Risker och hälsofaror kan vara allt från mikrobiologiska och allergena till kemiska och fysikaliska, till exempel bakterier, allergiframkallande ämnen, bekämpningsmedelsrester och glas- och metallbitar.

Dricksvatten

Om du är ansvarig för en vattenanläggning måste vattnet leva upp till de kvalitetskrav som finns för dricksvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För att kontrollera att vattnet är bra måste du ta regelbundna prover som analyseras av godkända laboratorier.

Branschriktlinjer

Nationella branschriktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är branschens egna beskrivningar av hur företag kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Företagarna måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter men nationella branschriktlinjer är frivilliga att följa.

Mer information

För de allra flesta verksamheter finns inget formellt krav på att en egenkontroll ska vara skriftlig eller på att alla kontroller som genomförs ska dokumenteras. Däremot när bygg- och miljöenheten gör en kontroll hos din verksamhet, ska du kunna visa hur du och dina medarbetare arbetar för att säkerställa att de livsmedel ni säljer eller serverar är säkra för kunden eller gästen.

Mer information om egenkontroll och redlighet hittar du på Livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.