Näringslivsprogram

Handlingsplaner, strategi- och policydokument som berör näringslivsutveckling ska bidra till bra förutsättningar för ett gott företagsklimat och en god tillväxt i kommunen. De ska vara kända i kommunen och av näringslivet.

Under mandatperioden 2015-2018 togs flera nya näringslivsprogram fram. Enligt beslut i kommunstyrelsen arbetsutskott senhösten 2020 förlängs Handlingsplan för näringslivsutveckling 2016-2020 att gälla tills vidare.