Export och internationella affärer

Stöd och hjälp till dig som vill utveckla dina internationella affärer.

Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en sammanställning över den hjälp och stöd du kan få i export och internationella affärer.

Enterprise Europé Network Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan hjälpa dig med information och rådgivning om EU-regler, internationalistering och EU-finansiering. De kan även hjälpa till med förmedling av internationella affärskontakter.

Business Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. erbjuder professionella tjänster för företag som vill utveckla sin export. Vissa av tjänsterna är avgiftsfria, bland annat levererar de grundläggande information om allt som rör marknader och export.

Övriga tjänster är samfinansierade av staten/Exportrådet och deltagande företag eller helt företagsfinansierade. Exportkreditnämnden (EKN) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. försäkrar risker i samband med export. EKN kan även samverka med din bank och utfärda rörelsekreditgaranti för lån, checkkredit och övertrasseringsrätt som avser kapital för att finansiera exportverksamhet.