Hållbarhetsveckan 2023

V 38 varje år är det hållbarhetsvecka i Kalmar län.

I september 2015 enades medlemsländerna i FN om att tillsammans arbeta för en hållbar utveckling. Den övergripande visionen formulerades i Agenda 2030 och kompletterades med 17 globala mål.

Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomisk, social och ekologisk.

För att de generationer som kommer ska ha samma möjligheter som vi, måste vi leva på ett hållbartsätt idag.

Ansvaret för att nå målen ligger på regeringar i alla FN-länder. I Sverige arbetar hela regeringen, alla regionerna, kommuner, många föreningar samt företag med att nå målen.

Vi har alla ett ansvar för att ingen människa ska lämnas utanför. Och du behövs i detta viktiga arbete!

Källa film: Svenska FN-förbundet.

Lördag 16/9

Digitalt: vad är Agenda 2030 och de globala målen?

Söndag 17/9

Digitalt: Hållbarhetsveckan i Emmaboda kommun

Illustration mål 5 Jämställdhet
Illustration mål 3 god hälsa och välbefinnande

Måndag 18/9

Digitalt: mål 3 God hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och välbefinnande för alla och mål 5 Jämställdhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka på länken om du vill läsa mer på globla målens hemsida.

Vad kan du göra?

Försök att röra på dig några gånger i veckan! Och glöm inte att sköta om dina tänder!

Bemöt kvinnor och män, flickor och pojkar utan diskriminering och utan stereotypa föreställningar om kön. Reagera om någon behandlas illa!

Illustration mål 4 God utbildning för alla

Tisdag 19/9

Digitalt: Mål 4 God utbildning för alla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka på länken om du vill läsa mer på globla målens hemsida.

Vad kan du göra?

Skapa förutsättningar för barn i din omgivning att få studiero. Är du orolig för att ett barn kanske far illa, gör en orosanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., det kan ge individen helt andra förutsättningar. Att engagera sig som exempelvis ledare i en förening kan skapa förutsättningar för barn att få röra på sig och på så vis kunna koncentrar sig bättre i skolan. Utbilda dig till lärare!

Möjligheternas hus: Farmer Rain, AB Småland och Nordiska textilakademin berättar om utmaningar och möjlighter inom cirkulära affärer. Plats Remake, Lokstallsgatan 1. Kl 11:30-13. Kontakt för att se om det går att efteranmäla sig: 010-35 31 863

Illustration mål 6 Rent vatten och sanitet för alla


Onsdag 20/9

Digitalt: Mål 6 rent vatten och sanitet för alla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka på länken om du vill läsa mer på globla målens hemsida.

Filmen laddas upp tisdag kväll.

Vad kan du göra?

Stäng av kranen när du borstar tänderna, duscha kortare tid och samla upp regnvatten och använd det till bevattning.

Spola inte ner saker som inte hör hemma i avloppet. Tvätta inte bilen på gatan.

Möjligheternas hus: Lyssna på Region Kalmar om hållbar regional utveckling, kontorshub Boda/Figeholm samt Möjlighetens hus om projekt remake 2.0.

Plats Remake, Lokstallsgatan 1. Kl 11:30-13. Kontakt för att se om det går att efteranmäla sig: 010-35 31 863

illustration för mål 7 Hållbar energi för alla

Torsdag 21/9

Digitalt: Mål 7 Hållbar Energi för alla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka på länken om du vill läsa mer på globla målens hemsida.

Vad kan du göra?

Släcka lampan när du lämnar rummet och stäng av elektiska aparater. Ta hjälp av energirådgivaren, mer information har du här!

Möjligheternas hus: Elever från åk 5 gör studiebesök och lär sig om vårt viktiga gemensamma miljöarbete. För våra barns och ungas framtid.

Illustration mål 12 Hållbar konsumtion och Produktion

Fredag 22/9

Digitalt: Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka på länken om du vill läsa mer på globla målens hemsida.

Mer information om Emmaboda kommuns budget-och skuldrådgivning

Mer information om konsumentrådgivning för dig som bor i Emmaboda kommun

Vad kan du själv göra?

Återanvänd och återvinn och minska matsvinnet hemma. Tänk efter före större inköp, är det hållbart även ekonomiskt? Välj tvättmedel och andra hushållskemikalier som är miljömärkta.

Möjligheternas hus: Lyssna på mötesplats för Social Innovation- effekterna av sociala innovationer och vinster för samhället. Rag2Rug- socialtföretag som skapar nytt av förbrukade textiler. Nimble Patch- Hållbara jeans för coola kids med medvetna föräldrar.

Plats Remake, Lokstallsgatan 1. Kl 11:30-13. Kontakt för att se om det går att efteranmäla sig: 010-35 31 863

Familjecentralen: Ta del av vilket samlat stöd som erbjuds till familjer med barn 0-6år, sightseeing och det bjuds på "grönsakig- och fruktig regnbåge"

Riktar sig till dig som jobbar eller är politiker i Emmaboda inom närlingslivet och kommunen (samt Region Kalmar län). Anmälan senast 20 september till helene.poulsen@emmaboda.se eller 0702-599132.

illustration mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Lördag 23/9

Digitalt: Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka på länken om du vill läsa mer på globla målens hemsida.

Vad kan du själv göra?

Utnyttja din rösträtt när det är val. Anmäl brott och oroligheter till polisen. Besök mötesplatserna i kommunen och lär känna nya personer så att fler känner sig inkluderade i samhället. Lämna synpunkter och medborgarförslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till kommunen.

Emmaboda bibliotek: Samtal om liv och litteratur, historia och framtid, kamp och kärlek. Det blir både regnbågsböcker och fika! Tid: kl 10-12.

illustration Agenda 2030: ingen ska lämnas utanför

Söndag 24/9

Digitalt: Avslutning


Hållbarhetsveckan lider mot sitt slut men hållbarhets arbetet fortsätter.

Vill du se statistik på hur Emmaboda kommun lyckas i sitt arbetet med alla de 17 globala målen hittar du uppgifterna här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.