Bolag och förbund

Inom koncernen Emmaboda kommun finns fyra helägda kommunala bolag samt ett räddningstjänstförbund tillsammans med Torsås kommun.

Emmaboda Bostads AB

Emmaboda Bostads AB (EBA) är ett helägt kommunalt bolag. Vi äger och förvaltar ca 940 lägenheter, serviceboende, butiks- och ett flertal lokaler samt garage och carportar.

Vi har lägenheter i alla kommunens tätorter. Merparten av våra bostäder och lokaler ligger i centralorten Emmaboda.

Telefon 0471-24 98 30

Emmaboda Bostads ABs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Emmaboda Elnät, Energi och Miljö AB

Emmaboda Energi är ett lokalt företag som ägs av invånarna i Emmaboda kommun. Vår övergripande uppgift är att skapa förutsättningar så att kommunens verksamheter och samhället i övrigt kan fungera och utvecklas.

Vi skapar samhällsnytta på affärsmässiga grunder genom att producera och leverera självklarheter som fiber, vatten, el och värme. Vi tar hand om hushållens avfall och avlopp.

Emmaboda Energi är egentligen två bolag: Moderbolaget Emmaboda Elnät AB, som ägs av Emmaboda kommun, och dotterbolaget Emmaboda Energi och Miljö AB. Koncernen har 27 anställda och omsätter runt 100 miljoner kronor.

Telefon 0471-24 97 50

Emmaboda Elnät, Energi och Miljö ABs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Emmaboda Fastighets AB

Kommunens fastighetsbolag som dels sysslar med uthyrning av lokaler till ortens näringsliv men som också bygger nya samt säljer och köper näringsfastigheter.

I fastighetsbeståndet finns industrilokaler, kontorsbyggnader och lokaler för handel. Fastigheterna finns i kommunens tätorter med merparten i centralorten Emmaboda.

Emmaboda Fastighets AB (EMFAB) är moderbolag till Emmaboda Flygbana Fastighetsförvaltning AB (EFFAB). Ägandet delas med FABAS Gruppen AB i Karlskrona som äger resterande 49 procent. Dotterbolaget sysslar med fastighetsförvaltning av flygplatsområdet öster om Emmaboda. Verksamheten är i huvudsak inriktad mot bil- och motorverksamhet och är utarrenderad.

EMFAB deltar också aktivt i arbetet med att söka lokaliseringar av företag till kommunen.

Telefon 0471-24 98 33

Emmaboda Fastighets ABs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Möjligheternas Hus AB

Möjligheternas Hus AB är ett bolag inom Emmaboda kommunkoncern som rymmer flera olika verksamheter.

Här finns kommunens återvinningscentral, secondhand-försäljning, arbetsmarknadscentrum, transporttjänster med mera.

Telefon 0471-24 98 50

Möjligheternas Hus AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räddningstjänsten Sydost

Räddningstjänsten Sydost är räddningstjänsten för kommunerna Oskarshamn, Högsby, Mönsterås, Emmaboda, Torsås, Nybro, Kalmar, Borgholm och Mörbylånga.

Telefon 010-357 30 00

Räddningstjänsten Sydost webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Destination Glasriket AB

Destination Glasriket AB är Glasriket kommunernas officiella bolag för marknadsföring och utvecklingsfrågor inom besöksnäringen. Bolaget skall marknadsföra och utveckla destinationen. Bolaget ägs av de fyra kommunerna Emmaboda, Lessebo, Nybro och Uppvidinge.

En aktör för utveckling

Destination Glasriket AB driver utvecklingen av områdets besöksnäring och varumärke.

Destinationsutveckling är att bygga ett varumärke i samverkan med aktörerna på en destination. En

hållbar och attraktiv destination att vilja besöka, leva verka och bo på.

Bolaget har en koordinerande roll och är mötesplatsen för kommunerna och företagen i frågor som rör besöksnäringens utveckling. På så sätt skapar vi största möjliga samsyn, vi nyttjar våra gemensamma resurser mest effektivt och stärker gemenskapen.

Bolaget skall verka för en samverkan och samhandling kring regionens utveckling tillsammans med Region Kalmar Län, Destination Småland och andra destinationer.

Bolaget skall arbeta med omvärldsbevakning och analys samt projektutveckling.

Bolaget driver idag projekt för att främja utvecklingen av områdets besöksnäring. Bolaget medverkar också i projekt initierade av Region Kalmar Län och Destination Småland i Kronoberg.

Webbsida www.glasriket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-post: info@glasriket.se
Telefon 0481-452 15