Anmälan om fel i vården

Fel och försummelse i vården kan du anmäla till IVO (Inspektion för vård och omsorg).

Om du anser att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen har gjort sig skyldig till fel eller försummelse i sin yrkesutövning och vill du att den personen ska tilldelas disciplinär påföljd kan du anmäla honom eller henne till IVO.

Du kan också kontakta Medicinskt ansvarig sjuksköterska eller Patientnämnden.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Patientnämnden

Till toppen