Hjälpmedel

Två stycken rullatorer

Om du har behov av hjälpmedel för att klara ditt vardagsliv kontaktar du kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast för råd och hjälp.

Alla enklare hjälpmedel köper du själv men har du behov av ett mer avancerat hjälpmedel ansvarar kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast för utprovning och träning.

Besöket är avgiftsbelagt.

Här finns mer information om hjälpmedelshanteringen i Kalmar län

Återlämnande av hjälpmedel

Hjälpmedlen ska vara rengjorda, märkta med namn och personnummer och lämnas på Esplanaden 8, baksidan på nedre plan, vardagar mellan kl 08:00 - 10:00. Övrig tid efter överenskommelse.

Önskar du hjälp med hämtning av hjälpmedel i hemmet, hämtningen är avgiftsbelagd.

Vår Rehabenhet har telefontid måndag-fredag 08:00-10:00: 010-353 14 61

Till toppen