Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS)

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) har ett övergripande tillsynsansvar för patientsäkerhet och kvalitet i kommunens hälso- och sjukvård.

Medicinskt ansvariga sjuksköterska

Åsa Nyberg

010-353 14 31

asa.nyberg@emmaboda.se

Du kan kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska om du har frågor eller synpunkter kring hur vården bedrivs eller bemötande i vården.

MAS ansvarar också för att anmälan görs till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) om du drabbats av allvarlig skada eller sjukdom eller utsattas för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom enligt Lex Maria.