Hemsjukvård

Hemsjukvård är vård som ges i hemmet till dig som av hälsoskäl inte kan ta sig till landstingets sjukvård.

Hjälpen sker oftast av en sjuksköterska som kommer hem till dig men vissa insatser kan utföras av omsorgsassistent på delegation av sjuksköterska.

Innan du kan få hemsjukvård ska en vårdplan upprättas i samverkan mellan dig, kommunens sjuksköterska och primärvårdens- eller sjukhusets läkare. Insatsen ska vara sammanhängande över tid.

Besöket är avgiftsbelagt.