Hembesök

Du som av medicinska skäl inte kan ta dig till landstingets vårdinrättning, kan få hembesök av en sjuksköterska.

Hembesöken sker endast på uppdrag av läkare.

Besöket är avgiftsbelagt.

Till toppen