Hembesök

Du som av medicinska skäl inte kan ta dig till landstingets vårdinrättning, kan få hembesök av en sjuksköterska.

Hembesöken sker endast på uppdrag av läkare.

Besöket är avgiftsbelagt.