Hemrehabilitering

Du som enskild person ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt i ditt hem.

I samverkan med all personal så arbetar rehabgruppen med direkta insatser för dig som person och ute i hemtjänstgrupperna med handledning och instruktioner.

Rehabiliteringen föregås alltid av arbetsterapeutens eller sjukgymnastens bedömning och kan bestå av träning och behandling i olika situationer för att du ska klara vardagen så bra som möjligt.

Arbetsterapeuten bedömer behov, ger råd och prövar ut hjälpmedel.

Sjukgymnasten ansvarar för rådgivning, träning och sjukgymnastik.

Rehabassistenter och hemtjänstpersonalen hjälper till med träning. Även du som anhörig kan instrueras.

Vår Rehabenhet har telefontid måndag-fredag 08:00-10:00: 0471 24 94 61

Till toppen