Färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med bil, buss eller tåg kan du ansöka om tillstånd för att få resa med färdtjänst.

Vem har rätt till färdtjänst?

Du som har varaktiga funktionsnedsättning och stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer kan ha rätt till färdtjänst.

Hur får jag färdtjänst?

Du ansöker om färdtjänst hos handläggare på KLT i Kalmar.
Ansökan ska helst vara skriftlig och på särskild blankett.
Du kan även ringa på telefon 010-21 21 021 för att prata med handläggare.