Närtrafik

Närtrafik resenär

Närtrafiken är en del av kollektivtrafiken och är till för alla i kommunen. Trafiken körs enligt tidtabell till och från tätorten Emmaboda och övriga delar av kommunen måndag till och med fredag. Närtrafiken skiljer sig från övrig trafik genom att du själv beställer din resa.

I närtrafiken körs mindre bussar med lågt insteg, vilket gör att det är lätt att komma ombord för exempelvis resenärer med rullstol, rollator eller barnvagn. Busskort och biljetter köper du på bussen eller på närmaste resecentrum.

Kalmar Länstrafiks (KLT) webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du tidtabeller och karta över områdena.

Ring KLT Kundtjänst på 010-21 21 000 och beställ din resa senast två timmar innan du ska åka. Vid beställningen bestäms tid och plats för hämtningen/lämningen.

Åka med skolbussar

Observera att du nu även kan åka med de bussar som skolornas elever åker med. Tidtabeller och karta för linjelagda skolskjutsar finns på KLTs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.