Närtrafik

Närtrafik resenär

Närtrafiken är en del av kollektivtrafiken och är till för alla i kommunen. Trafiken körs enligt tidtabell till och från tätorten Emmaboda och övriga delar av kommunen. Närtrafiken skiljer sig från övrig trafik genom att du själv beställer din resa.

I närtrafiken körs mindre bussar med lågt insteg, vilket gör att det är lätt att komma ombord för exempelvis resenärer med rullstol, rollator eller barnvagn.

Information och tidtabeller

Mer information om Närtrafiken hittar du på Kalmar Länstrafiks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns även tidtabeller.

Beställning av resor

Ring till Kalmar Länstrafiks kundtjänst på tel. 010-357 50 00 för att beställa din resa med Närtrafiken.

Åka med skolbussar

Observera att du nu även kan åka med de bussar som skolornas elever åker med. Tidtabeller och karta för linjelagda skolskjutsar finns på KLTs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..