Hundar

I Emmaboda kommun finns lokala ordningsföreskrifter som beskriver vilka regler som gäller för hundar och hundägare. Vill du släppa din hund lös så finns en hundrastgård vid bad- och träningscenter.

Hundrastgård

Hundrastgården är cirka 1000 kvadratmeter och är alltid öppen för allmänheten. Det är privatpersoner som sköter om den. Du hittar den vid fotbollsplanerna på fritidsvägen mittemot bad- och träningscentret.

Koppeltvång

Hundar ska hållas kopplade inom följande områden: Torget i Emmaboda, området begränsas av gatorna Rådhusgatan, Torggatan, Torget och Trädgårdsgatan – under tid då torghandel pågår, på lekplats och badplats samt under tiden fr o m den 1 april t o m 30 september i park eller plantering.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Hundar får inte vistas på begravningsplatser och lekplatser.

Observera också att hundar enligt jaktlagen ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt mellan 1 mars och 20 augusti.

Undantag gäller för ledarhund för synskadad person och för polishund som används i tjänst.

Bad av hund får inte ske på kommunala badplatser.

Upptagningstvång

Hundbajs ska omedelbart plockas upp på trottoarer, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, parker, lekplatser, badplatser och motions- och skidspår.