Sträva Aktivitetsområde

Sträva Aktivitetsområde

Strax norr om Emmaboda växer ett tätorstnära aktivtets- och reakreationsområde fram.

Emmaboda kommun tillsammans med Emmaboda Verda OK arbetar för att utveckla friluftsområdet på ca 40 hekta till ett aktivitets- och reakreationsområde.

Just nu har vi ett pågående LONA-projekt (Lokala naturvårdssatsning) i området som är indelad i fyra olika delmål som kommer hålla på fram till augusti 2022.

De fyra delmålen är:

  • Anläggning av en bred vandringsled.
  • Anläggning av cykelled och cykelstigar.
  • Anläggning av broar eller breda vatten passager över bäckar och blöta marker i Sträva Aktivitetsområde.
  • Skyltmaterial (ledmarkering) för att märka upp stigar och leder, samt informationsskyltar för ledens sträckning.

Vad finns det att göra i området idag?

  • Grillplats
  • Cykelled på ca 300 m
  • Vandringsled (den arbetar vi med just nu)
  • Pulkabacke

Bra att veta!

Det finns parkering i området.

Till toppen