Sträva Aktivitetsområde

Sträva Aktivitetsområde

Strax norr om Emmaboda växer ett tätortsnära aktivitets- och rekreationsområde fram.

Emmaboda kommun tillsammans med Emmaboda Verda OK arbetar för att utveckla friluftsområdet på ca 40 hekta till ett aktivitets- och reakreationsområde.

Med hjälp av LONA (Lokala naturvårdssatsning) har vi kunnat starta utvecklingen av aktivitetsområdet.

LONA-projekt i Sträva Aktivitetsområde

LONA-projekt 2021-2022

I detta LONA-projekt var det följande fyra delmål det arbetades med:

 • Anläggning av en bred vandringsled.
 • Anläggning av cykelled och cykelstigar.
 • Anläggning av broar eller breda vatten passager över bäckar och blöta marker i Sträva Aktivitetsområde.
 • Skyltmaterial (ledmarkering) för att märka upp stigar och leder, samt informationsskyltar för ledens sträckning.

LONA-projekt 2022-2023

I detta LONA-projekt arbetas det med följande tre delmål:

 • Fortsättningsarbete av en bred vandringsled.
 • Utveckling av cykelledar.
 • Etablering av ett utegym.

Vad finns det att göra i området idag?

 • Det finns 2 st grillplatser.
 • Cykelleder i olika längd och nivåer.
 • En barnvagnsvänlig vandringsled (delvis klar, arbete pågår).
 • Pulkabacke

Hitta hit!

Om ni kör på riksväg 28 från Eriksmåla hållet till Emmaboda finns det en avfart till höger ca 450 m innan man kommer till Storgatan. Kommer ni från Karlskrona hållet är avfarten till vänster ca 450 m efter ni har passerat Storgatan.

OBS! Den vägen som t.ex. Google Maps visar kan visa fel. Följ ovan beskrivning för att hitta till aktivitetsområdet.

Bra att veta!

Det finns parkering i området.

Infart - Sträva Aktivitetsområde