Bjurbäcksgatan i Emmaboda under sommaren 2023

Under sommaren kommer det genomföras omfattande arbeten längs med Bjurbäcksgatan i Emmaboda. Detta kommer påverka infarten till, samt parkeringsmöjligheterna i anslutning till Bjurbäcksskolorna samt Bjurbäckens förskola och elevhälsan.

Arbetet beräknas pågå mellan 19 juni och 18 augusti.

Att tänka på:

  • Avspärrningar får ej beträdas.
  • Vägarbetsområde får beträdas, dock under eget ansvar med respekt för ojämnheter och dylikt.
  • Vädjan till berörda, föräldrar och personal, att:
    - Om möjligt ta sig till skolan gående alternativt cykel
    - Om bil är nödvändig, använd vägen via Esplanaden och Gjutaregatan så långt det är går
  • Moment som kan uppfattas som farliga, med djupa gropar och nedtagning av träd kommer spärras av separat.
Till toppen