Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Kommunalförbundet Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås hjälper dig med svar på frågor om brandskyddskontroll.

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsåslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att kontrollera att värmeanläggningar, tak och takskyddsanordningar är säkra så ska, förutom sotningen, också en brandskyddskontroll göras för att tidigt upptäcka brister. Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har bestämt.

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås bildades under år 2006 med uppgift att svara för räddningsverksamheten i Emmaboda och Torsås kommuner. RFET är ett kommunalförbund med ca 90 anställda, placerade på fyra deltidsstationer och två värn. Stationerna ligger i Emmaboda, Torsås, Vissefjärda, Åfors och Långasjö.

Vårt mål är att minimera och förebygga skador på människor, egendom och miljö vid bränder och andra olyckor. Detta sker genom information och utbildning samt genom tillsynsverksamhet, sotning och brandskyddskontroll. Räddningstjänstförbundets verksamhet bidrar till att förbättra för de människor som bor, verkar eller vistas i de båda kommunerna.