Nyhetsbrev

Växtkraft är ett nyhetsbrev som innehåller
Information i näringslivsrelaterade frågor från Emmaboda kommun, omvärldsbevakning och ett kalendarium. Vi har alltid en spalt för politiken.

Ambitionen är att nyhetsbrevet Växtkraft ska komma ut 8-10 gånger per år. Vi hoppas att ni ska finna dessa korta nyheter intressanta och informativa. Vart annat nummer medverkar kommunalrådet med en spalt. Vart annat nummer intervjuas en ordförande i kommunal nämnd eller bolagsstyrelse.

Under pågående pandemi kompletteras Växtkraft med nyhetsbrevet #emmabodatillsammans som innehåller Covid-19-relaterad information riktad till företag.

Feedback på innehållet såväl positiv som negativ mottages på ann-christine.torgnyson@emmaboda.se

Dela sidan på sociala medier

Till toppen