Dataskyddsombud

Om du behöver information eller hjälp i frågor som rör hur vi behandlar personuppgifter – eller vill utöva dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud.

Kontaktuppgift till dataskyddsombudet

Thina Rydell
E-post thina.rydell@nybro.se
Telefon 0481-452 30

Klagomål till tillsynsmyndighet

Tycker du att vår hantering av dina personuppgifter inte hanteras på ett riktigt sätt kan du kontakta oss eller göra en anmälan till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

För mer information se datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster