Dataskyddsombud

Om du behöver information eller hjälp i frågor som rör hur vi behandlar personuppgifter – eller vill utöva dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud.

Kontaktuppgift till dataskyddsombudet

E-post: dataskyddsombud@emmaboda.se
Telefon: 010-353 10 00

Klagomål till tillsynsmyndighet

Tycker du att vår hantering av dina personuppgifter inte hanteras på ett riktigt sätt kan du kontakta oss eller göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten.

För mer information se Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.