Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga

Här hittar du kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga i Emmaboda kommunkoncern.

Kontaktuppgifter till kommunens personuppgiftsansvariga för kommunstyrelsen, bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, teknik- och fritidsnämnden och socialnämnden.

Emmaboda kommun
Box 54, 361 21 Emmaboda
Telefon 0471-24 90 00
E-post kommunen@emmaboda.se

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga för bolag och förbund

Emmaboda Bostads AB
Box 122, 361 22 Emmaboda
Telefon 0471-24 98 30

Emmaboda Energi
Box 53, 361 21 Emmaboda
Telefon 0471-24 97 50

Möjligheternas Hus AB
Box 54, 361 21 Emmaboda
Telefon 0471-24 98 50

Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås
Box 42, 361 21 Emmaboda
Telefon 0471-24 98 80

Kontaktuppgift till dataskyddsombudet

E-post: dataskyddsombud@emmaboda.se
Telefon: 0471-24 90 00

Till toppen