Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga

Här hittar du kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga i Emmaboda kommunkoncern.

Kontaktuppgifter till kommunens personuppgiftsansvariga för kommunstyrelsen, bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, teknik- och fritidsnämnden och socialnämnden.

Emmaboda kommun
Box 54, 361 21 Emmaboda
Telefon 010-353 10 00
E-post kommunen@emmaboda.se

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga för kommunala bolag

Emmaboda Bostads AB
Box 122, 361 22 Emmaboda
Telefon 010-353 18 30

Emmaboda Energi
Box 53, 361 21 Emmaboda
Telefon 010-353 17 50

Möjligheternas Hus AB
Box 54, 361 21 Emmaboda
Telefon 010-353 18 50

Kontaktuppgift till dataskyddsombudet

E-post: dataskyddsombud@emmaboda.se
Telefon: 010-353 10 00