Rådgivande organ

Pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet är två rådgivande organ som är forum för överläggningar och ömsesidig information mellan rådsledamöter, deras organisationer, kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar.

Det är viktigt att olika organisationer får sina röster hörda. De rådgivande organen är organ där representanter från de olika organisationerna i råden och politiker och tjänstemän träffas och samråder 

  1. Kommunala pensionärsrådet
  2. Kommunala tillgänglighetsrådet