Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärer och representanter för kommunens nämnder och styrelser.

Pensionärsrådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ.

Följande övergripande mål ska vara vägledande.

Äldre ska:

  • kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag.
  • kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende.
  • bemötas med respekt.
  • ha tillgång till god vård och omsorg.
  • ha tillgång till förebyggande friskvård.
Till toppen