Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunens nämnder och styrelser och
handikappsorganisationerna.

Tillgänglighetsrådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ.

Tillgänglighetsrådets inriktning är:

  • att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för
    människor med funktionshinder.
  • att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionshinder.
  • att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för
    självständighet och självbestämmande