Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) i Emmaboda kommun består av 41 ledamöter och 27 ersättare. Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i en kommun.

Kommunfullmäktiges uppgifter är bland annat:

  • att bestämma målen för kommunens verksamhet.
  • att besluta i frågor av särskilt stor betydelse.
  • att bestämma över viktiga ekonomiska frågor såsom kommunens budget och skattesats.

Kommunfullmäktiges ordförande är Bo Eddie Rossbol (BA) och de två vice ordförandena heter Per Adolfsson (S) och Bo Sunesson (C).

Kommunfullmäktige i Emmaboda kommun består av 41 ledamöter varav mandatfördelningen ser ut på följande sätt:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 15
Bästa Alternativet 3
Centerpartiet 7
Kristdemokraterna 1
Miljöpartiet de Gröna 1
Moderaterna 7
Vänsterpartiet 2
Sverigedemokraterna 5

Till toppen