Kungörelse flytta fordon

Till registrerad ägare av fordon med registreringsnummer EGS 867.

Det har kommit för kännedom att rubricerat fordon har varit uppställt vid parkeringen Rådhusgatan i Emmaboda en längre tid.

Om inte rubricerat fordon är borttaget senast 7 oktober 2018, kommer fordonet att skrotas.

Till toppen