Modersmålsundervisning höstterminen 2023

Vi vill påminna alla vårdnadshavare vars barn inte deltar i modersmålsundervisning och är intresserade av att läsa modersmål höstterminen 2023, att anmäla sitt barns intresse senast den 31/5-2023.

Anmälan görs via www.emmaboda.se, under E-tjänster och blanketter.

Läser ditt barn redan modersmål behöver ingen ny anmälan göras.

Välkommen med din anmälan.