LONA - Lokala naturvårdssatsningen

Lokala naturvårdssatsningens logotyp

LONA står för ”Lokala Naturvårdssatsningen” och är ett statligt bidrag finns att söka för att stimulera långsiktiga naturvårdsengagemang.

LONA är uppdelat i tre olika kategorier, ordinarie LONA, LONA våtmark och mellan 2020-2022 finns det även pollineringsprojekt LONA. Vad som skiljer bidragen åt är att ordinarie LONA och pollineringsprojekt kan ges upp till 50% och LONA våtmark kan ge upp till 90% i bidrag. Det är enbart kommunerna som kan söka bidragen, men andra aktörer (till exempel föreningar, företag, privatpersoner eller skola) kan initieras och driva projektet.

LONA- bidrag kan sökas för projekt som handlar om:

  • Kunskapsuppbyggnad
  • Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram
  • Områdesskydd
  • Vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter (inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö)
  • Restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter
  • Information, folkbildning och annan kunskapsspridning.
  • Restaurering, anläggande av våtmarker och annat förberedelsearbete inför detta arbete.

Sista ansökningsdagen är 1 december för projekt som ska påbörjas nästkommande år, men ibland kan extra utlysningar komma under året.

Under 2022 har Emmaboda kommun fått beviljat LONA-bidrag för tre olika projekt, vilket är:

  • Naturvårdsprogram för Emmaboda kommun.
  • Insektshotell av gamla stubbar och anläggande av ängar i Emmaboda kommun. Projektet genomförs tillsammans med Emmaboda Energi & Miljö AB
  • Pollineringsprojekt - Emmaboda golfklubb. Projektet genomförs tillsammans med Emmaboda Golfklubb.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om LONA-bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till toppen