Skydda din trädgård mot vildsvinen

Vildsvinsskador

Vildsvin är vanligtvis mycket skygga djur men nattetid kan de till mångas stora förtret söka sig till våra trädgårdar för att böka i jorden i jakt på föda. Det finns flera saker du som fastighetsägare kan göra för att minska risken för problem.

Ta bort fallfrukt och fågelfrö

Precis som andra djur trivs vildsvinen där det finns lättillgänglig föda. Det är viktigt att inte låta fallfrukt ligga kvar på gräsmattan eller lägga ut fallfrukt och trädgårdsavfall i närliggande skogspartier. Använder du en kompost ska den vara ”inbrottssäker” så att vildsvinen inte kan hitta något att äta. Tänk också på att fågelfrö på marken kan locka till sig vildsvin.

Skydda din trädgård med staket

Om du vill skydda din trädgård bör du sätta upp ett staket. Det kan räcka med ett vanligt staket men många väljer elstängsel.

Varför skjuts inte vildsvin i trädgårdarna?

Denna typ av jakt kan inte utföras i trädgårdar eftersom kulan kan gå igenom vildsvinet och fortsätter vidare flera hundra meter. Risken finns då att andra människor och djur skjuts av misstag. I trädgårdar är det därför lämpligare att försöka störa ut vildsvinen och att inte mata dem i trädgården eller närområdet. Avskjutning har dessutom på sin höjd en mycket kortvarig effekt då det är vanligt att det kommer nya vildsvin och tar över lediga revir.

Det mest effektiva för att minimera skador från vildsvin brukar alltså vara att hägna in trädgården och se till att där inte finns mat som vildsvinen kan komma åt.