Allemansrätten

allemansrätt, natur, vattendrag

Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Det här får man göra:

 • Ströva fritt i skog och mark
 • Plocka ris och svamp
 • Ta torrt ris och mindre grenar på marken
 • Göra upp eld, och fara för brand eller annan skada ej föreligger (men man ansvarar alltid för eventuella konsekvenser)
 • Tälta en natt
 • Bada och använda båt i annans vatten
 • Plocka vilda blommor

Det här får man inte göra:

 • Skräpa ner
 • Gå över besådd åker, annans tomt eller trädgård
 • Plocka fridlysta växter
 • Ta fåglars bo eller ägg
 • Fiska eller jaga utan tillstånd
 • Bryta kvistar från buskar och träd eller hugga ner träd utan tillsånd
 • Lämna grindar öppna eller skada stängsel
 • Elda på berghällar eller där det finns risk för att elden ska sprida sig
 • Köra motorfordon utanför allmän väg
 • Låta hund springa fritt 1/3-20/8 eller hålla den under dålig uppsikt så den stör djurlivet.

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Därför är det vårt gemen-samma ansvar att använda den med omtanke.

Bedriver du återkommande verksamhet i ett område ska du ha en överenskommelse med markägaren.