Allemansrätten

Utsikt över en sjö

Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Det här får man göra:

 • Ströva fritt i skog och mark
 • Plocka ris och svamp
 • Ta torrt ris och mindre grenar på marken
 • Göra upp eld om fara för brand eller annan skada inte riskeras (men man ansvarar alltid för eventuella konsekvenser)
 • Tälta en natt
 • Bada och använda båt i annans vatten
 • Plocka vilda blommor

Det här får man inte göra:

 • Skräpa ner
 • Gå över besådd åker, annans tomt eller trädgård
 • Plocka fridlysta växter
 • Ta fåglars bo eller ägg
 • Fiska eller jaga utan tillstånd
 • Bryta kvistar från buskar och träd eller hugga ner träd utan tillstånd
 • Lämna grindar öppna eller skada stängsel
 • Elda på berghällar eller där det finns risk för att elden ska sprida sig
 • Köra motorfordon utanför allmän väg
 • Låta hund springa fritt 1/3-20/8 eller hålla den under dålig uppsikt så den stör djurlivet.

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Därför är det vårt gemensamma ansvar att använda den med omtanke.

Om du driver återkommande verksamhet i ett område ska du ha en överenskommelse med markägaren.