Grönytor

Teknisk service sköter om de grönytor som ligger på allmän plats-mark. Det rör sig om gräsytor, häckar och rabatter.

Den mest hektiska perioden för grönyteskötsel är under vår och sommar, då växterna och även ogräset har sin tillväxtperiod. För att kommunens grönområden ska kunna användas av alla är det viktigt att vi alla hjälps åt ta hand om dem.

Det gröna i kommunen renar luften vi andas. Träd, buskar och gräs renar luften från avgaser och bildar syret vi andas. Regnvattnet kan fritt rinna ner i marken och renas genom naturliga processer innan det når våra sjöar och vattendrag.

Emmabodas grönytor är till för dig, välkommen att ta del av dem.

Varje år fixar personalen på teknisk service det "lilla" extra vid olika högtider.