Naturreservat

Skylt naturreservat

Naturreservat bildas för att långsiktigt bevara och utveckla natur-miljöer med särskilt stort värde för djur, växter och människor.

Naturreservaten är en del av vårt natur‐ och kulturarv som vi sparar åt oss och kommande generationer och är ett av de viktigaste verktygen för att bevara biologisk mångfald. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena.

I kommunens översiktsplan finns information om natur- och kulturmiljöer , 454.3 kB, öppnas i nytt fönster.