AMB

Robot på AMB

AMB Industri i Broakulla grundades 1946, har idag omkring 180 anställda, och är familjeägt i tredje generationen. Företagets största affärsområde är medicinteknik där AMB bland annat är världsledande inom ytbehandling av hörapparater.

- Som familjeägt företag har vi möjlighet att tänka långsiktigt. AMB har under alla år haft en säregen förmåga att anpassa sig efter kundernas behov. Att vi verkar på en liten ort och har en snabbfotad, prestigelös organisation med en vilja att hela tiden förbättra sig är ytterligare förklaringar till vår framgång. Allt detta är möjligt tack vare det engagemang som medarbetarna uppvisar, säger Tomas Magnusson, vd och delägare AMB.

AMB har de senaste åren genomfört ett flertal stora investeringar. Den senaste är en större tillbyggnad för total 50 miljoner kronor som bland annat består av 800 m2 renrum. Byggnaden stod klar sommaren 2018. För några år sedan satsades dryga 30 miljoner kronor i produktunik automationsutrustning för att kunna tillverka en sticksäker nischprodukt. AMB ansvarar för hela produktionskedjan, från inköp och formsprutning till helautomatiserad renrumsproduktion och sterilisering. De här satsningarna är helt i linje med vår strategi att fortsätta växa inom medicin-teknikområdet, säger AMB:s vd Tomas Magnusson. Vi tar ytterligare ett viktigt kliv visar samtidigt att vi är konkurrenskraftiga i ett globalt perspektiv.

Dela sidan på sociala medier

Till toppen