Stöd för kommersiell service

Driver du en dagligvarubutik eller drivmedelsanläggning på landsbygden? Då kan du söka ekonomiskt stöd från Region Kalmar län.

Stödet riktar sig till dagligvarubutiker och drivmedelstationer i områden där servicen är gles med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden. Syftet med stödet är att utveckla eller bibehålla grundläggande service på landsbygderna i Kalmar län. I Emmaboda kommun handlar det om områdena utanför centralorten Emmaboda/Lindås.

Servicebidrag:
Om det finns särskilda skäl kan vi bevilja ett så kallat servicebidrag. Syftet med servicebidraget är att överbrygga en tillfällig svacka i likviditet eller lönsamhet. Ofta är speciella villkor kopplade till servicebidraget, till exempel att den som söker måste göra insatser för att förbättra företagets lönsamhet. Servicebidrag kan beviljas normalt med maximalt 250 000 kr per år och i högst 3 år.

Investeringsbidrag:
Ett företag kan beviljas mellan 25 000 kr och 600 000 kr i stöd.

Investeringsbidrag kan beviljas med högst 50 procent av utgifter för inköp, ny- eller ombyggnad eller större reparation av lokal, samt för inredning och utrustning.

Investeringsbidrag kan beviljas med högst 85 procent av utgifterna för åtgärdsprogram som förbättrar företagets lönsamhet och service, större investeringar i en verksamhet som har ett väl utbyggt serviceutbud eller för investeringar som görs för att komplettera med en sådan service.

Stöd kan lämnas till:

  • Anskaffning, nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller större reparation av lokaler som behövs för verksamheten.
  • Inredning och utrustning som behövs för verksamheten.
  • Vissa kompetenshöjande insatser och åtgärdsprogram.

Läs mer om stöden och regler på Region Kalmar läns hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.