Stöd för kommersiell service

Investeringsstöd för kommersiell service i Landsbygdsprogrammet söks via Jordbruksverket och handläggs av Länsstyrelsen.

Du kan få stöd för kommersiell service om du investerar i lokal service som dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar eller servicepunkter. Du kan få stöd för utgifter som exempelvis material, utrustning, köp av tjänst för om-, ny- och tillbyggnad samt större reparationer och i vissa fall köp av byggnad.

Du kan få upp till 50 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter.

I vissa fall kan du få upp till 90 procent av dina utgifter i stöd, och då måste utgifterna vara minst 30 000 kronor.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats. Information om stödet hittar du på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vill du söka stöd för investeringar inom kommersiell service gör du det via en e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är sedan länsstyrelsen som tar emot och handlägger din ansökan.

Har du några frågor om stödet för kommersiell service kan du ringa till Utvecklingsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till toppen