EU-program, projekt och stöd

Någon bläddrar i en bok.

På Region Kalmar län finns ett projektkontor som är en hjälp för kommuner, näringsliv och övriga aktörer att söka finansiering inom EU:s olika fonder, program och andra finansieringsmöjligheter.

Projektkontoret kan vara ditt stöd under hela din projektutveckling, från idé till budget och slutlig ansökan. Region Kalmar läns projektkontor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ny webbplats guidar till EU-stöd
Tillväxtverket, Jordbruksverket och ESF-rådet har en gemensamma webbplats med information om de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Eufonders webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan har vi listat några olika typer av EU-stöd som finns att söka för dig i Kalmar län.

Regionala fonden

 1. Tillväxtverket - Småland och öarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialfonden ESF+

 1. Europeiska socialfonden+ 2022-2027 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Utlysningar Småland och öarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

AMIF - Asyl-, migrations- och integrationsfonden

 1. Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket

 1. Utlysningar och upphandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företags- och projektstöd

 1. Region Kalmar län - projektstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Region Kalmar län - företagsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden

 1. Projektkontor SydostLeader Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Havs- och fiskerifonden

 1. Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Östersjöprogrammet

 1. Interreg Baltic Sea Region Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interreg VI- 2021-2027

 1. Interreg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

COSME - Stöd och hjälp till medelstora företag

Cosme Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Horisont Europa

 1. Vinnova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kreativa Europa

 1. EU:s ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Svenska kontaktnoder: Kulturrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Svenska Filminstitutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeisk volontärtjänst

 1. MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning, utbyten och praktik

 1. Utbyten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Erasmus+

 1. Erasmus+ MUCF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska Solidaritetskåren

Solidaritetskåren - MUCF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LIFE - EU:s ekonomiska verktyg för miljön

 1. Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.